Wycena nieruchomości

Image

Wycenianie nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego nie jest konieczne.
Sprzedający, ustalając cenę, zwykle kieruje się średnimi cenami ofertowymi.

Jeśli na działce jest dom, to lepiej zaangażować rzeczoznawcę.

Wycena zależy od wielkości domu, technologii w jakiej został zbudowany, stanu technicznego, instalacji wewnętrznych oraz od tego, czy i jakie są doprowadzone media.

Duże znaczenie ma lokalizacja, możliwości dojazdu komunikacją publiczną, uroda otoczenia, ład architektoniczny pobliskiej zabudowy, a także lokalna infrastruktura handlowo-usługowa i rekreacyjna.

Opis i zdjęcia→

PODATEK od nieruchomości komercyjnej

Image

Nieruchomości komercyjne, tak samo jak „zwykłe”, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Różnica jest w wysokości stawek podatkowych, które są znacznie wyższe niż gruntów, budynków i lokali niekomercyjnych.

Stawki są zróżnicowane i są obliczane od gruntu lub powierzchni użytkowej budynku.
Sytuację komplikuje fakt, że poszczególne rady gminy mogą stosować różne stawki podatku z ograniczeniem do stawek maksymalnych.

Przykładowo, stawka maksymalna podatku od gruntu w roku 2016 wynosiła 0,89zł za 1 m kw działki, bez względu na sposób sklasyfikowania gruntu w ewidencji gruntów i budynków. Decyduje sposób wykorzystywania działki a nie kwalifikacja prawna do określonej kategorii.

Opis i zdjęcia→