Budowa domu na obszarze chronionego krajobrazu

.
Budowa domu na obszarze chronionego krajobrazu jest uzależniona od istnienia lub nieistnienia zakazu lokalizowania nowych obiektów budowlanych.

Ewentualny zakaz jest zawarty już w uchwale sejmiku województwa, wyznaczającego dla określonego terenu obszar chronionego krajobrazu.

Jeśli w gminie jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to w uchwale sejmiku wyznaczającej obszar ochrony krajobrazu może, ale nie musi być zakaz lokalizowania nowych obiektów budowlanych.

To znaczy, że nie ma jakiegoś generalnego zakazu ani generalnego zezwolenia na budowanie nowych domów, czy to o charakterze rekreacji indywidualnej, czy domów „zwykłych”.

Na każdym wyznaczonym obszarze chronionego krajobrazu może to być uregulowane w sposób odmienny, indywidualny. To zależy, czego konkretnie ochrona krajobrazowa dotyczy.

Jeśli w gminie nie ma uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, to w uchwale sejmiku województwa, ustanawiającej obszar chroniony mogą, ale nie muszą być wprowadzone następujące zakazy:

– lokalizowania nowych obiektów budowlanych,

– lokalizowania nowych obiektów budowlanych odbiegających od lokalnej formy architektonicznej,

– lokalizowania nowych obiektów budowlanych o wysokości powyżej 2 kondygnacji lub 7 m.

Jak widać, wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju krajobraz jest chroniony.

Przed zakupem działki niezabudowanej warto zatem zasięgnąć informacji w lokalnym urzędzie gminy.
Jeśli nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to najpewniejszym sposobem jest wystąpienie o wydanie warunków zabudowy.
Może to zrobić każdy, niekoniecznie właściciel.

Jeśli natomiast przedmiotem transakcji jest działka już zabudowana, to trzeba zwrócić uwagę na to, czy dom na działce został zbudowany przed, czy po dacie uchwały sejmiku województwa o ustanowieniu obszaru chronionego krajobrazu.

Jeśli przed ustanowieniem, to sprawa jest prosta.
Lecz jeśli po ustanowieniu, to warto w gminie sprawdzić, czy dom nie jest samowolą budowlaną i czy nie ma zakazu lokalizowania na tym obszarze nowych budynków.

Przemysław Ostrzyżek