Wycena nieruchomości

Wycenianie nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego nie jest konieczne.
Sprzedający, ustalając cenę, zwykle kieruje się średnimi cenami ofertowymi.

Jeśli na działce jest dom, to lepiej zaangażować rzeczoznawcę.

Wycena zależy od wielkości domu, technologii w jakiej został zbudowany, stanu technicznego, instalacji wewnętrznych oraz od tego, czy i jakie są doprowadzone media.

Duże znaczenie ma lokalizacja, możliwości dojazdu komunikacją publiczną, uroda otoczenia, ład architektoniczny pobliskiej zabudowy, a także lokalna infrastruktura handlowo-usługowa i rekreacyjna.

Aktualność wyceny nieruchomości nie ocenia się na datę sprzedaży, lecz mając na uwadze ostatni rok. Chodzi o uwzględnienie i uśrednienie ewentualnych wahań cen.

Zatem jeśli wycena jest sporządzona kilka miesięcy przed transakcją, to taka wycena jest aktualna.

W każdym razie przyjmuje się, że wycena wartości nieruchomości może być wykorzystania przez okres dwunastu miesięcy od daty jej sporządzenia.
Potem rzeczoznawca bądź to jest potwierdza jej aktualność, bądź sporządza nową wycenę.

Ale można poprzestać na wycenie – na przykład – dokonanej sprzed półtora roku czy nawet dwóch lat, jeśli ceny okolicznych nieruchomości są stabilne.